Angiológia

Angiológia (gr.) je náuka o cievach, ich stavbe, funkcii, poškodení a liečení (náuka o žilách -flebológia, o miazgových cievach - lymfológia).
Zdroj:sk.wikipedia.org

Počiatky vlastnej angiológie sa datujú do začiatku tohoto storočia.Za zakladateľa svetovej angiológie je považovaný Thomas Lewis, nemeckej angiológie Max Ratschow.I keď prevaha náplne tkvie vo vnútornom lekárstve, angiológia je dodnes interdisciplinárna, tj. patrí tiež k angiochirurgii, röntgenológii, dermatológii a ďaľším. Vo vedeckovýzkumnej sfére sa okrem spomínaných špecializácií podielajú aj imunológovia, biochemici, histochemici a iní. V súčasnej dobe ide o pomerne rozsiahly multidisciplinárny odbor s doménou v internej medicíne.Cievne ochorenia majú negatívny dopad na celú populáciu, pretože ochorenia tepien majú najväčší podiel na mortalite pacientov a ochorenia žíl na pracovnej neschopnosti a invalidite
obyvateľstva.Preto boj proti týmto ochoreniam, ako i prevencia, tak aj terapia, by mali byť dôležitou úlohou zdravotníctva.
Choroby, ktoré dokáže interný lekár odhaliť a predísť ich rozšíreniu: Kolaps, Intoxikácie, Delírium tremens, Kóma, Srdcové zlyhanie, Arterioskleróza; Ateroskleróza, Hypertenzná choroba, Angina pectoris, Ischemická choroba srdca, Srdcové arytmie, Pľúcna tromboembólia (PTE), Astma bronchiale, Bronchitída, Pneumónia, Vredová choroba, Apendicitída, Žlčové kamene, Cholelithiasis, Pankreatitída, Gastritída, Hepatitída, Hepatopatia, Cirhóza, Nechutenstvo, Hypoacidita, Achlorhydria, Hemoroidy, Zlatá žila,Ischemická choroba dolných končatín, Ischemická choroba horných končatín, Chronická venózna insuficincia, Varixy dolných končatín, Chronický lymfedém, Mediocalcinóza ciev, Aneuryzmy ,Diabetes mellitus, Tromboembolická choroba, Šok, Pruritus ani, Mykózy celkové, Polymyalgia reumatica, Artritída dnavá, Borelióza, AIDS, Candidóza, Polyneuropatia, Hypertenzná kríza, Hypertenzná encefalopatia,Vaskulitídy

Angiologická a interná ambulancia
Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava
I. poschodie, č. dv. 103 a 104

Mob.: +421 905 827 222
Tel.: +421 2 60 26 42 40

Pondelok    07:30  -  12:30  |  13:00  -  15:00
Utorok 07:30  -  12:30  |  13:00  -  14:00
Streda     12:30    -   17:00
Štvrtok 07:30  -  12:30  |  13:00  -  14:00
Piatok 07:30   -   13:00    
2008 © Copyright
LionMed spol s r.o.
Webdesign by TriologyMedia